Home Page

Yr Eglwys a'r Amgueddfa

Dyma'r Caplan Ainsley Griffiths yn siarad i'r plant am yr eglwys. Gwelodd y plant y ffenestri yn fwrlwm o liwiau!

Here is the chaplain Ainsley Griffiths speaking to the children about the church. The children saw the church windows in a sea of colours!

Dyma ni wedyn yn yr Amgueddfa yn Abergwili yn dysgu am fywyd cyn drydan.

Then we moved on to the museum in Abergwili to learn about life before electricity.