Home Page

Eco- Bwyllgor 2016-2017

 

Dyma aelodau yr Eco-Bwyllgor eleni.

Here are the Eco-Commitee members for this year.

 

Rhianedd Davies - Cadeirydd / Chairperson

Freya Walsh - Is-Gadeirydd / Vice Chairperson

Abigail Rankin - Ysgrifennydd / Secretary

Freya Richards - Is-Ysgrifennydd / Vice-Secretary

Ffion Davies a Courtney Bartlett - Trysoryddion / Treasurers

Imogen Richards a Holly Llewellyn-Bray - Ffotograffwyr / Photographers