Home Page

Ymweliad i Fferm Wynt Mynydd-y-Betws/ A Visit to Mynydd-y-Betws Wind Farm

Dyma aelodau o'r Clwb Eco yn dysgu am y tyrbinau gwynt ar fynydd Betws. Here are the members of the Eco club learning all about the wind turbines on Betws Mountain.