Home Page

Cyfarfod Pwyllgor Eco Cenedlaethol / National Eco Committee Meeting

Aeth 3 aelod o Bwyllgor Eco Ysgol Saron - Cerys, Anwen a Thea i gyfarfod y Pwyllgor Eco Cenedlaethol yn Llanelwedd.

Buon nhw yn dysgu am bwysigrwydd diogelu gwenyn.

Three members of our Eco Committee - Cerys, Anwen a Thea went to a National Eco Committee meeting in Llanelwedd.

They learnt about the importance of bees to the natural world.