Home Page

Ein Targedau / Our Targets

Dyma ein targedau i wella safonau cyrhaeddiad ar gyfer 2019-20.  

These are our targets for improving achievement in standards for 2019-20

 

 

Blaenoriaethau Ysgol / School Priorities