Home Page

Adroddiad Estyn/Estyn Report

Yn ystod yr arolwg fe wnaeth Estyn datgan, 'y disgyblion yn arddangos mwynhad, brwdfrydedd a diddordeb

mawr yn eu gwaith.' 

 

Os am fwy o wybodaeth darllenwch yr adroddiad canlynol:

 

During the inspection Estyn stated that, 'pupils show great enjoyment, enthusiasm and interest in their work.' 

Darganfyddwch sut mae Ysgol Saron yn cymharu gydag ysgolion cynradd eraill yn Sir Gaerfyrddin drwy edrych ar wefan Wales Online:

 

Find out how Ysgol Gynradd Saron rates compared to other primary schools in Carmarthenshire with our school ratings: