Home Page

Eco- Bwyllgor 2018-2019

Dyma aelodau yr Eco-Bwyllgor eleni.

Here are our Eco committee members this year.

 

Cadeirydd / Chairperson - Steffan Hale

Is-Gadeirydd / Vice-Chairperson - Lowri Jones

Ysgrifennydd /Secretary - Estelle Jones

Trysorydd / Treasurer - Finnley Jones

Ffotograffwyr / Photographers - Lowri Haf Evans, Nia Seren Evans, Libby Morris,

                                        Celyn Jenkins, Lana Williams