Home Page

Cyfarfod Eco-Bwyllgor Cenedlaethol / National Eco-Committee Meeting

Dyma Celt ac Etienne yn cynrychioli'r ysgol mewn cyfarfod Eco-Bwyllgor Cenedlaethol. Dysgon nhw am wastraff plastig - mae'n anhygoel!

Here are Celt and Etienne representing the school in a National Eco-Committee meeting. They learnt about the plastic waste we create - it's incredible!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14