Home Page

Cyfarfod Eco-Bwyllgor Cenedlaethol / National Eco-Committee Meeting

Dyma Celt ac Etienne yn cynrychioli'r ysgol mewn cyfarfod Eco-Bwyllgor Cenedlaethol. Dysgon nhw am wastraff plastig - mae'n anhygoel!

Here are Celt and Etienne representing the school in a National Eco-Committee meeting. They learnt about the plastic waste we create - it's incredible!