Home Page

Diwrnod Ysgol/The School Day

Diwrnod Ysgol

 

Mae’r ysgol yn dechrau am 8.50yb i bob plentyn ond rydym yn amrywio’r amseroedd cau er mwyn lleihau’r tagfa draffig ar ddiwedd y dydd.  Gofynnwn i rieni annog eu plant i fod yn brydlon ar bob adeg.

 

Mae gofalaeth dros y plant yn dechrau am 8.40yb ac yn gorffen am 3.25yp.  Ni ddylai unrhyw blentyn gyrraedd ysgol cyn 8.40yb, gan taw dyma’r adeg bydd aelod o staff allan ar ddyletswydd ar iard y Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2.

 

Trefn diwrnod ysgol:

          

 

Bore

Prynhawn

 

Derbyn a Chyn Derbyn

8.50 – 11.30

12.45 – 2.55

Blwyddyn

1 a 2

8.50 – 11.50

12.55 – 3.10

Plant Cyfnod Allweddol 2

8.50 – 12.05

1.05 – 3.25

 

 

Pe bai digwydd i broblem godi yn ystod amser egwyl rydym yn annog y plant i ddweud wrth yr aelod o’r staff sydd ar ddyletswydd er mwyn ei datrys yn syth.

The School Day

 

School starts at 8.50am for all children but we have staggered closure times in order to ease traffic congestion at the end of the day.   Parents are asked to encourage their children to be punctual at all times.

 

Supervision of children begins at 8.40am and ends at 3.30pm.  No child should arrive school before 8.40am, from which time a member of staff is on duty on both the Foundation Phase and KS2 yard.

 

The school day is as follows:

 

 

Morning

Afternoon

 

Pre-reception + Reception

8.50 – 11.30

12.45 – 2.55

Years 1 and 2

 

8.50 – 11.50

12.55 – 2.10

Key Stage 2 children

8.50 – 12.05

1.05 – 3.25

 

             

If any problems arise during break we encourage children to inform the member of staff who is on duty in order to resolve the incident immediately.