Home Page

Clwb Brecwast / Breakfast Club

 

Clwb Brecwast am Ddim

Estynnwn groeso i blant ymuno â ni yn ein clwb brecwast sy’n rhedeg am ddim rhwng 8.00yb a 8.50yb.  Rhaid i bob plentyn gyrraedd rhwng 8.00y.b. ac 8.20y.b. er mwyn sicrhau cael ei gweini.  Bydd angen cwblhau taflen gofrestri a'i dychwelyd i'r ysgol cyn bo eich plentyn yn gallu dechrau.  Mae taflen gofrestri ar gael naill yn yr Ysgol neu fe allwch lawrlwytho un isod. 

 

 

Free Breakfast Club

Children are welcome to join our free breakfast club which runs between 8.00am and 8.50am.  All children need to arrive between 8.00am and 8.20am in order to ensure being served.  You will need to complete a registration form and return it to school before your child can start breakfast club.  There are registration forms available at the school or you can download one below.