Home Page

Wythnos Gwrth Fwlio/ Anti Bullying Week 15-19.11.21

Blwyddyn 4

Creu posteri gwrth fwlio/Anti bullying posters 

Gwaith pâr-Trafod yr hyn y mae’r plant yn meddwl yw bwli/bwlian.

Working with a partner- Discuss what the children think is a bully/bullying.

Gwahanol fathau o fwlio/Different types of bullying

Gwasanaeth gwrth fwlio-/School assembly-Anti bullying

Pwysigrwydd ffrindiau/The importance of friends