Home Page

Pwer Pedal! / Pedal Power!

Daeth Mr Aled Vaughan Owen o gwmni Ynni Da i ddysgu'r plant am ynni, trwy ddefnyddio beiciau sy'n creu trydan.

Ydych chi'n gwybod bod cawod trydan yn defnyddio 8500 watt o drydan? Doeddwn ni ddim chwaith!! Dyna llawer o drydan!

Mr Aled Vaughan Owen from the company 'Ynni Da' came to teach the children about energy, by using bikes that create electricity.

Did you know that having an electric shower uses 8500 watts of electricity? Neither did we!! That's a lot of electricity!