Home Page

Cais am Le/Admissions

Os hoffech wneud cais i'ch plentyn ddechrau Ysgol Saron yna fe gewch fanylion pellach trwy ddilyn y ddolen gyswllt i wefan Sir Gaerfyrddin:

 

If you would like your child to attend Ysgol Saron, please follow the following link to Carmarthenshire's admission arrangements: