Home Page

CLWB SBRI SARON - Clwb Gofal ar ôl Ysgol / After School Care Club

                                                                                          

Clwb Sbri Saron – Clwb Gofal

Rydym yn cynnig gwasanaeth gofalu am blant rhwng 3.30 a 5.29 o’r gloch.  Mae’r plant yn cael eu gofalu gan staff gofrestredig a gweithgareddau amrywiol a diddorol wedi eu paratoi ar eu cyfer.

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â Mrs Shaleen Morgan sef Arweinydd y Clwb.

 

 

Clwb Sbri Saron – Care Club

We offer an after school child care service from 3.30 to 5.29pm.  The children are cared for by registered staff who provide a variety of interesting activities for children between 4yrs and 11 yrs old.

 

For more information please contact Mrs Shaleen Morgan, Club Leader.