Home Page

Gosod camera 'infra-red' yn Ardd-y-Graig / Setting up an 'infra-red' night camera in the garden

Dyma Rob o Welsh Widlife yn gosod camera 'infra-red' yn yr ardd. Cofiwch edrych - bydd clipiau cyn hir o bwy sydd yn byw yn yr ardd!

Here's Rob from Welsh Wildlife setting up an 'infra-red' camera in the garden. Keep watching - there will be clips soon of who's living in our garden!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27