Home Page

Gosod camera 'infra-red' yn Ardd-y-Graig / Setting up an 'infra-red' night camera in the garden

Dyma Rob o Welsh Widlife yn gosod camera 'infra-red' yn yr ardd. Cofiwch edrych - bydd clipiau cyn hir o bwy sydd yn byw yn yr ardd!

Here's Rob from Welsh Wildlife setting up an 'infra-red' camera in the garden. Keep watching - there will be clips soon of who's living in our garden!