Home Page

Gwybodaeth Meddygol / Medical Information

 

Gobeithio y gwnewch ddarganfod y wybodaeth yma'n ddefnyddiol

 

We hope that you will find the following information useful.

Gwybodaeth ar sut i drin llau pen / Information regarding treating head lice

Gwybodaeth am y fliw mewn ysgolion / Information regarding flu in schools