Home Page

C.Rh.A./P.T.A

Ffair Haf 2015 - Mehefin 27ain 11 o'r gloch / Summer Fayre 2015 - June 27th 11 o'clock
Cyfarfod Dydd Iau Mai 7fed/Meeting Thursday May 7th - 3.30 (Ysgol Saron/Saron School) 2015

FFAIR HAF:  Dydd Sadwrn MEHEFIN 14eg

 

SUMMER FAYRE:  Saturday JUNE 14th

Diolch yn fawr i GRA Ysgol Saron am brynu llwyfan newydd i blant CA2 / A big thank you to Ysgol Saron's PTA for raising enough money to buy a new performing stage for pupils in KS2

Diolch yn fawr i GRA Ysgol Saron am brynu llwyfan newydd i blant CA2 / A big thank you to Ysgol Saron's PTA for raising enough money to buy a new performing stage for pupils in KS2 1
Diolch yn fawr i GRA Ysgol Saron am brynu llwyfan newydd i blant CA2 / A big thank you to Ysgol Saron's PTA for raising enough money to buy a new performing stage for pupils in KS2 2
Diolch yn fawr i GRA Ysgol Saron am brynu llwyfan newydd i blant CA2 / A big thank you to Ysgol Saron's PTA for raising enough money to buy a new performing stage for pupils in KS2 3
Diolch yn fawr i GRA Ysgol Saron am brynu llwyfan newydd i blant CA2 / A big thank you to Ysgol Saron's PTA for raising enough money to buy a new performing stage for pupils in KS2 4
Picture 1
Welcome to the PTA section.