Home Page

Campau Mes / Acorn Antics

Dyma ni yn adnabod pa goeden dderwen sydd ar dir yr ysgol.

Here we are identifying the oak trees on the school grounds.

A dyma ni yn casglu mes!

And here we are collecting the acorns!