Home Page

Campau Mes / Acorn Antics

Dyma ni yn adnabod pa goeden dderwen sydd ar dir yr ysgol.

Here we are identifying the oak trees on the school grounds.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

A dyma ni yn casglu mes!

And here we are collecting the acorns!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1