Home Page

Thermal Earth Competition

Gosododd Thermal Earth gystadleuaeth i greu logo newydd i'r cwmni. Da iawn Holly, Ffion a Freya am greu logo a fydd yn cael ei weld ar bob fan Thermal Earth!

Thermal Earth set a competition to create a new logo for their company. Well done Holly, Ffion and Freya for creating a logo that we will see on every Thermal Earth van!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3