Home Page

Llywodraethwyr/Governors

Welcome to our Governors’ section.

Cadeirydd y Llywodraethwyr : Mr Maurice Clarke       Chair Of Governors:  Mr Maurice Clarke

 

 

 

Y Corff Llywodraethol

Cynrychiola’r Corff Llywodraethol cymunedau Saron a Chapel Hendre a maent yn gweithio gyda’r staff, rhieni a’r Awdurdod Lleol i gefnogi nodau’r ysgol.  Yn ganolig i rôl y Corff llywoderaethol mae, ‘codi safonau drwy gynnig addysg o safon uchel mewn ysgol lle daw’r plant yn gyntaf’.

 

 

The Governing Body

The Governing Body represents the communities of Saron and Capel Hendre and works with staff, parents and the LEA in supporting the aims of the school.  Central to the role of the Governing Body is, ‘the raising of standards by providing a high quality of education in a school where the children come first’.

Croeso i chi ddarllen adroddiad blynyddol y llywoderaethwyr i rieni am y flwyddyn 2015/16

Please read our annual governors report to parents for the academic year 2015/16