Home Page

Grant Amddifadedd/Deprivation Grant

Mae Ysgol Saron wedi cyflogi aelod o staff i weithio gyda grwpiau o ddisgyblion ar raglenni ymyrraeth penodol er mwyn datblygu sgiliau emosiynol, rhifedd a llythrennedd.

Rydym hefyd yn buddsoddi mewn adnoddau perthnasol I ddatblygu sgiliau emosiynol, rhifedd a llythrennedd yn ystod sesiynau ymyrraeth.

Saron School has employed a member of staff with the responsibility for taking groups of children for emotional well-being, literacy and numeracy intervention.

We also invest in suitable resources to develop numeracy, literacy and emotional well-being for the pupils.

Cynllun Datblygu ar gyfer gwarinat 2015/16 : School Development Plant for expenditure 2015/16