Home Page

Pwy yw Pwy?/ Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Saron, mae gennym bolisi drws agored felly mae croeso i chi ddod i drafod gyda ni unrhywbryd.

 

Come and meet our staff.  We have an open door policy therefore you are welcome to discuss with us at any time.

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher 1 Gwenda Easton: Pennaeth / Headteacher
Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher 2 Catherine deSchoolmeester: Deputy/Dirprwy bennaeth

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team 1 Victoria Evans: Blwyddyn 2A/Year 2A
Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team 2 Fiona James: Blwyddyn 4/Year 4
Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team 3 Catherine Evans: Cyn derbyn / Pre-reception

Athrawon Dosbarth

Athrawon Dosbarth 1 Buddug Davies: Dosbarth Derbyn/Reception Class
Athrawon Dosbarth 2 Meinir Elias: Blwyddyn 2B/Year 2B
Athrawon Dosbarth 3 Sally-Jo Williams: Blwyddyn1/Year1
Athrawon Dosbarth 4 Sarah Daniel: Blwyddyn 3/Year3
Athrawon Dosbarth 5 Heidi Milligan: Blwyddyn5/Year5
Athrawon Dosbarth 6 Lilibet Jones: Blwyddyn 6/Year 6
Athrawon Dosbarth 7 Karen Evans: CPA/PPA

Cynorthwywyr Dysgu

Cynorthwywyr Dysgu 1 Nia Williams: HLTA Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 2 Angharad Evans: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 3 Yvonne Digby: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 4 Paula Jones: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 5 Elaine Thomas: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 6 Shaleen Morgan: Cyfnod Allweddol 2/ Key Stage 2

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer 1 Liz Thomas

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff y Gegin / Kitchen Staff 1 Mrs Iris Smith: Prif Cogyddes / Head Cook
Staff y Gegin / Kitchen Staff 2 Mrs Janet Morris: Staff y Gegin / Kitchen Staff
Staff y Gegin / Kitchen Staff 3 Miss Tina Jones: Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 1 Miss Liz
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 2 Miss Michelle
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 3 Miss Heather

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 1 Miss Hannah Wyn
Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 2 Miss Jessica

Gofalwraig / Caretaker

Gofalwraig / Caretaker 1 Mrs Ann Ellsmore