Home Page

Pwy yw Pwy?/ Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Saron, mae gennym bolisi drws agored felly mae croeso i chi ddod i drafod gyda ni unrhywbryd.

 

Come and meet our staff.  We have an open door policy therefore you are welcome to discuss with us at any time.

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team

Athrawon Dosbarth

Cynorthwywyr Dysgu

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff

Gofalwraig / Caretaker