Home Page

Pwy yw Pwy?/ Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Saron, mae gennym bolisi drws agored felly mae croeso i chi ddod i drafod gyda ni unrhywbryd.

 

Come and meet our staff.  We have an open door policy therefore you are welcome to discuss with us at any time.

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher 1 Mrs Gwenda Easton: Pennaeth / Headteacher
Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher 2 Mrs Catherine de Schoolmeester: Dirprwy / Deputy

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team 1 Mrs Victoria Evans: Blwyddyn 2A / Year 2A
Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team 2 Mrs Fiona James: Blwyddyn 4 / Year 4

Athrawon Dosbarth

Athrawon Dosbarth 1 Mrs Karen Evans: 0.6 Blwyddyn 5 / Year 5
Athrawon Dosbarth 2 Mrs Heidi Milligan: 0.6 Blwyddyn 5 / Year 5
Athrawon Dosbarth 3 Mrs Lilibet Jones: CPA / PPA
Athrawon Dosbarth 4 Mrs Buddug Davies: Derbyn / Reception
Athrawon Dosbarth 5 Mrs Meinir Elias: Blwyddyn 2B / Year 2B
Athrawon Dosbarth 6 Mrs Catherine Evans: Cyn Derbyn / Pre Reception

Cynorthwywyr Dysgu

Cynorthwywyr Dysgu 1 Andrea Evans: HLTA Cyfnod Allweddol 2 /Key Stage 2
Cynorthwywyr Dysgu 2 Shaleen Morgan: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 3 Yvonne Digby: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 4 Angharad Evans: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 5 Odette James: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 6 Paula Jones: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cynorthwywyr Dysgu 7 Nia Williams: Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer 1 Mrs Myfanwy Evans

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff y Gegin / Kitchen Staff 1 Mrs Iris Smith: Prif Cogyddes / Head Cook
Staff y Gegin / Kitchen Staff 2 Mrs Janet Morris: Staff y Gegin / Kitchen Staff
Staff y Gegin / Kitchen Staff 3 Miss Tina Jones: Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 1 Miss Alma
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 2 Miss Jennifer
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 3 Miss Liz
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 4 Miss Michelle
Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff 5 Miss Heather

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 1 Miss Ann
Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 2 Miss Hannah Wyn
Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 3 Miss Jessica
Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff 4 Miss Sharon

Gofalwraig / Caretaker

Gofalwraig / Caretaker 1 Mrs Ann Ellsmore