Home Page

Pwy yw Pwy?/ Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Saron, mae gennym bolisi drws agored felly mae croeso i chi ddod i drafod gyda ni unrhywbryd.

 

Come and meet our staff.  We have an open door policy therefore you are welcome to discuss with us at any time.

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth / Head Teacher and Deputy Head Teacher

Gwenda Easton: Pennaeth / Headteacher
Catherine deSchoolmeester: Deputy/Dirprwy bennaeth

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team

Victoria Evans: Blwyddyn 2A/Year 2A
Fiona James: Blwyddyn 4/Year 4
Catherine Evans: Cyn derbyn / Pre-reception

Athrawon Dosbarth

Buddug Davies: Dosbarth Derbyn/Reception Class
Meinir Elias: Blwyddyn 2B/Year 2B
Sally-Jo Williams: Blwyddyn1/Year1
Sarah Daniel: Blwyddyn 3/Year3
Heidi Milligan: Blwyddyn5/Year5
Lilibet Jones: Blwyddyn 6/Year 6
Karen Evans: CPA/PPA

Cynorthwywyr Dysgu

Nia Williams: HLTA Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Angharad Evans: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Yvonne Digby: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Paula Jones: Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Elaine Thomas:  Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
Shaleen Morgan: Cyfnod Allweddol 2/ Key Stage 2

Swyddog Gweinyddol / Administration Officer

Liz Thomas

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Mrs Iris Smith: Prif Cogyddes / Head Cook
Mrs Janet Morris: Staff y Gegin / Kitchen Staff
Miss Tina Jones: Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff Amser Cinio CA2 / KS2 Dinner Staff

Miss Liz
Miss Michelle
Miss Heather

Staff Amser Cinio Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Dinner Staff

Miss Hannah Wyn
Miss Jessica

Gofalwraig / Caretaker

Mrs Ann Ellsmore