Home Page

Ymweliad Bara Brace / A Visit from Braces Bread

Daeth Hayley o Gwmni Bara Braces i ddangos i'r plant sut i wneud bara.

Hayley from Braces Bread showed the children how to make bread.