Home Page

Y Gorsaf Dywydd Newydd / The New Weather Station

Dyma Mr Aled Vaughan Owen o Gwmni Ynni Da yn gosod a dysgu ni am y gorsaf dywydd.

Here is Mr Aled Vaughan Owen from Ynni Da setting up and teaching us about the weather station.