Home Page

Y Frigad Dân / The Fire service

Dyma'r Elinor o'r frigad dân yn dysgu' r plant am ddiogelwch tân.

Here is Elinor from the Fire Servive teaching the children about fire safety.