Home Page

Wythnos Natur / Nature Week

Mynd am dro ac edrych ar natur. Joio!

Out for a walk and enjoying nature!

Chwilio am bethau ar ein helfa natur.

Looking for things on our nature hunt.

Ymarfer ein sgiliau Rhifedd yn yr awyr agored.

Using our Numeracy skills in the open air.

Diolch i’r Farchnad Fach am y compost i blannu cennin pedr.

Thanks to Y Farchnad Fach for the kind donation of compost to help us plant daffodils.

Dyma ni yn plannu cennin pedr.

Here we are planting daffodils.