Home Page

Wythnos Gymraeg / Welsh Week

Dyma’r plant yn ymarfer y ddawns Cylch y Cymry yn ystod gwers addysg gorfforol.

Here are the children dancing the dance ‘Cylch y Cymry’ during their PE lesson.

BE618C04-E7EC-42D6-AD00-38EB475B984E.MOV

Still image for this video

Da iawn bawb ddaeth a genhinen i’r ysgol. Llongyfarchiadau Aaliyah am ddod a’r un hiraf!

Well done everyone from bringing a leek to school. Congratulations Aaliyah for the longest one!

Gwisgo coch, gwyn a gwyrdd ar gyfer Wythnos Cymru!

Wearing red, white and green for Welsh Week!

Gwneud cenhinen bedr trwy ddilyn cyfarwyddiadau mewn gwers llythrennedd.

Making a daffodil by following instructions in a Literacy lesson.