Home Page

Wythnos Eco / Eco Week

Dydd Llun - Mia o'r dosbarth derbyn yn dangos ei gwyfynod i'r dosbarth. Monday - Mia from the Reception class showing her moths.

Dydd Mawrth - Llinos Mair o gyfres Wenfro yn cynnal gweithdy Môr o Blastig. Tuesday - Llinos Mair from Wenfro doing a workshop on plastic.

Dydd Mercher - Sioe Fagiau Ailgylchu. Wednesday - Recycled Bag Show.

Diwrnod Gwisgo Gwyrdd! Green Clothes Day!

Mr Ian Williams yn sôn am ei ymgyrch i gasglu cloriau poteli llaeth er mwyn prynu cadeiriau olwyn. Mr Ian Williams attended our assembly to talk about his campaign to collect milk bottle lids to buy wheelchairs.

Dydd Iau - Gwasanaeth arbennig gan yr Eco-Bwyllgor. Thursday - a special assembly by the Eco-Committee.

Dydd Gwener - cadw'n heini trwy wneud ein taith noddedig. Diolch am eich cefnogaeth! Friday - keeping fit by doing our sponsored walk. Thank you for your support!

Dysgu am lygredd plastig. Learning about plastic pollution.