Home Page

Wythnos Chwaraeon/ Cadw’n Iach

Joio gweithgareddau chwaraeon yn yr haul!

Enjoying sport activities in the sun!

Edrychwch ar ein cebabs ffrwythau!

Look at our fruit kebabs!

Blasus iawn!

Very tasty!

Ydych chi wedi golchi eich dwylo yn lân? Dewch i weld!

Have you washed your hands properly? Let’s see!