Home Page

Tymor yr Haf 2014 / Summer Term 2014

Llangrannog 2014

Mynd am dro i'r traeth/Evening stroll to the beach

Wal Ddringo/Climbing Wall

Adeiladu Lloches/Building a Den

Beiciau/Rhaffau Uchel

Quads/High Ropes

Rhaffau isel/Low Ropes

Saethyddiaeth/Llethr Sgio

Archery/Ski Slope

Trampolin/Trampoline
Blwyddyn 5 yn arbrofi gydag ynysyddion/Year 5 experimenting with insulators
Edrych ar yr holl wyfynod a gasglwyd o Ardd y Graig, gardd yr ysgol/ Looking at all the moths captured from our school garden - Gardd y Graig
Pobi bara gyda Brace's
Gwaith Maes/Fieldwork - Afon Aman/ River Amman