Home Page

Tymor y Gwanwyn 2014 / Spring Term 2014

Idiom yr Wythnos/Idiom of the Week

rhoi'r ffidl yn y to (to give up)

Diolch yn fawr i Gapel Saron am y rhodd caredig i ddathlu 200 mlwyddiant y capel

Thank you to Saron Chapel for the generous gift to celebrate 200 year anniversary

Adloniant oddi wrth y band pres yng ngwasanaeth ysgol heddiw

 

Entertainment provided by the school's brass band in today's school assembly

Ymweliad PC Kev i siarad gyda'r dosbarth am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

PC Kev's visit to discuss the effects of Antisocial Behaviour

Year 4 - Mrs deschoolmeester's English group present their pitches to Year 6

Cadw'n heini gyda 'Heini' o raglan Cyw - S4C

Keeping fit with 'Heini' from Cyw - S4C

IMG_0492[1].MOV

Still image for this video

Ymwelydd  - 'Snowy' y gwningen!

Class Visitor - 'Snowy' the rabbit!

Bore o fwynhad yng nghwmni Dr Wiley - dysgu am y galon fel rhan o'm gwaith gwyddoniaeth

A morning of enjoyment with Dr Wiley - learning about the heart as part of our science theme

Ysbrydoliaeth o Oriel Myrddin!

Inspiration from Myrddin Gallery!

Taith Y Côr i EuroDisney

Vimeo is the home for high-quality videos and the people who love them.