Home Page

Nadolig / Christmas

Mynd i'r sinema a gwisgo siwmperi Nadolig!

Going to the cinema and wearing Christmas jumpers!

Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Gwasanaeth arbennig gan griw 'Agor y Llyfr'.

A special assembly with the 'Agor y Llyfr' crew.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Blwyddyn 1 a 2 yn diddanu trigolion y pentref yn y Clwb Cwpan yn neuadd Saron.

Year 1 and 2 entertaining the residents of Saron in the Cuppa Club in Saron hall.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

trim.82D66393-4CA1-4153-B564-D0AAE0928B77.MOV

Still image for this video

Joio cinio Nadolig!

Enjoying Christmas dinner!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Presenoldeb llawn! Da iawn Osian, Ava-Grace a Tyler!

Full attendance! Well done Osian, Ava-Grace a Tyler!

Picture 1