Home Page

Nadolig / Christmas

Mynd i'r sinema a gwisgo siwmperi Nadolig!

Going to the cinema and wearing Christmas jumpers!

Gwasanaeth arbennig gan griw 'Agor y Llyfr'.

A special assembly with the 'Agor y Llyfr' crew.

Blwyddyn 1 a 2 yn diddanu trigolion y pentref yn y Clwb Cwpan yn neuadd Saron.

Year 1 and 2 entertaining the residents of Saron in the Cuppa Club in Saron hall.

 

trim.82D66393-4CA1-4153-B564-D0AAE0928B77.MOV

Still image for this video

Joio cinio Nadolig!

Enjoying Christmas dinner!

Presenoldeb llawn! Da iawn Osian, Ava-Grace a Tyler!

Full attendance! Well done Osian, Ava-Grace a Tyler!