Home Page

Mathemateg a Rhifedd Mathematics and Numeracy

Gwaith ar amser /Work on time
Gwaith ar ffracsiynau/Work on fractions

Dysgu am briodweddau siapiau 3D/Learning about the properties of 3D shapes.

 

Heriau Mathemateg/ Mathematical challenges
Dysgu am onglau sgwâr/Learning about right angles
Gwaith rhif/Number work