Home Page

Mathemateg a Rhifedd Mathematics and Numeracy

Dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiannell/Learning how to use a calculator 

Mathemateg pen

Tymheredd/Temperature 

Amser/Time

Atgyfnerthu’r gwaith ar amser/Reinforcing work on time

T T Rockstars

Adio colofn/Work on addition 

Gwaith graff/Graph work

Gwaith ar arian/Work on money

Talgrynnu rhifau/Rounding numbers