Home Page

Mathemateg a Rhifedd Mathematics and Numeracy

Gwaith graff/Work on graphs 

Gwaith ar fesur/Work on measurement 

Gwaith ar rannu /Work on division 

Gwaith ar dynnu/Work on subtraction 

Diwrnod Mathemateg y Byd/World Maths Day

Pwyso uwd mewn gramiau /Weighing porridge oats in grams

 

Gwerth lle/Place value

 

Gwaith cwmpawd/cyfeiriad

Compass/direction work

Gwaith ar ffracsiynau/Work on fractions

Graff arolwg anifeiliaid/Animal survey graph