Home Page

Mabolgampau Ysgol / Sports Day

Rhagras Bechgyn Blwyddyn 2.

Year 2 boys heats.

Dyma’r ffeinal a’r enillwyr!
Here’s the final and winners!

Rhagras Merched Blwyddyn 2!

Year 2 Girls heats!

Dyma’r ffeinal a’r enillwyr!
Here’s the final and the winners!

Ras rhwystrau ac enillwyr!
Obstacle race and winners!

trim.0D8A7FD9-6A4C-4125-A3FC-162D81CFA775.MOV

Still image for this video

trim.26706DD9-A403-4D3B-8C39-915FEF4EB546.MOV

Still image for this video

Casglu peli!
Collecting the balls!