Home Page

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Llongyfarchiadau i Angharad-Fflur, Katelyn a Sara bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod eleni. Bu Sara yn fuddugol yn y cylch gyda'r llefaru a chafodd ail yn yr eisteddfod sir. Da iawn wir !

Congratulations to Angharad-Fflur, Katelyn and Sara for competing in the Eisteddfod this year. Sara won in the first round and came second at county level. Well done !

Llongyfarchiadau am fod yn yr ysgol bob dydd tymor yma. Da iawn wir!

Congratulations for being in school every day this term. Well done!