Home Page

Iechyd a Lles Health and Wellbeing

Arbrawf germau/Experiment to show how germs can spread

Pwysigrwydd glochi dwylo /The importance of handwashing 

Sesiwn ar Teams gyda PC Trystan/Teams session with PC Trystan

Trafod pwysigrwydd cadw’n ddiogel ar y we/The importance of online safety.

Gwers rownderi/Rounders lesson

 

Cadw’n Heini/Keeping Fit

Mwynhau yn Llyn Llech Owain!

Sesiwn chwaraeon gyda Glyn o Menter Dinefwr