Home Page

Iaith/Language

Darllen grŵp/Group reading

Wythnos Cymru

Trefnu cyfarwyddiadau-sut i goginio pice ar y maen/Sequencing instructions-How to bake welsh cakes

Darllen a deall/Comprehension 

Gwybodaeth a ffeithiau am Gymru/Information and facts about Wales

Creu posteri am Gymru/Creating posters about Wales