Home Page

Gwyddoniaeth Science

Ymholiad Gwyddonol/ Science Investigation

Chwilota am ffeithiau am bananas/ Searching for facts about bananas

Ymholiad Gwyddonol/Scientific Enquiry

Beth sydd angen ar hadau gwair i dyfu?/What do grass seeds need to grow?

Byddwn yn cynnal prawf teg ac yn arsylwi ar dyfiant yr hadau/We will be observing the growth of the seeds.

Ydy’r gwair wedi tyfu?/ Has the grass grown?

Dyma ni yn mesur taldra’r gwair. We have been measuring the height of the grass.

Chwilota am ddeunyddiau/Looking for materials