Home Page

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Science and Technology

Heriau wythnosol/Weekly challenges

Planedau/ Planets

Ysgrifennu e bost/Writing an e mail 

Gweithdy gyda technocamps/technocamps workshop

Creu planedau ar scratch/Creating planets on scratch

Rocks-Scratch test

Which rock is the hardest.

Investigational Work-Planet Mercury

Heriau/Challenges

Ymweliad gan PC Tristan/A visit by PC Tristan

Ffrind neu Elyn?/Friend or Foe?

Heriau dosbarth/Class challenges

Creu smwddi mango a smwddi banana a mefus

Creu llwybr marblis/Creating a marble run