Home Page

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Science and Technology

Meicrobau/Microbes

Chwilota am greaduriaid yn Ardd y Graig/ Looking for mini beasts in Gardd y Graig 

Dysgu am wenyn /Work on bees

Heriau/Challenges

Dysgu am wenyn-Creu canhwyllau allan o gwyr gwenyn/Work on bees- Making candles out of bees wax

 

 

Gwaith ar Gangen /Work on Branch

Ffeil ffeithiau/Fact file

Dysgu am gylch bywyd y pili pala

Rhyddhau y pili palod

Still image for this video

Pili palod

Still image for this video

Pili palod

Still image for this video

Pili palod

Still image for this video

Plannu hadau blodyn yr haul

Minecraft 

Chwarae cwis ar Kahoot!