Home Page

Gwybodaeth a Dealltwriaeth y Byd \ Knowledge and Understanding of the world

Arbrawf Ia fel rhan o waith ar yr Arctig.

An ice experiment during work on the Arctic.

Allwn ni gael y cywion allan o’r ia?!

Can we release the chicks from the ice?!

Dyma ni yn rhyddhau’r cywion!

Here we are releasing the chick!