Home Page

Gwaith thema/Theme work

Tynnu lluniau o’r ardal o’n cwmpas/Taking photos of what’s around us
Pethau naturiol a phethau dynol/Natural and man made materials
Dyma ni yn  creu rhai o’r adeiladau sydd yn yr ardal leol / We have been creating some of the buildings that are in the local area