Home Page

Gwaith Creadigol Creative Work

Tynnu ffotograffau yng Ngardd Y Graig

Taking photographs in Gardd Y Graig

 

 Gwaith ar y Frenhines Fictoria

 Work on Queen Victoria

Gwaith Celf

Art Work

Creu collage o’r Titanic/Collage of the Titanic