Home Page

Eisteddfod Ysgol /School Eisteddfod

Canu a chydadrodd! Singing and Reciting!

Da iawn Medi Haf, Steffan, Aiden a Lowri Megan yn y gystadleuaeth llawysgrifen!

Well done Medi Haf, Steffan, Aiden a Lowri Megan in the handwriting competition!

Da iawn Carys, Aiden, Megan, Lila a Megan yn y gystadleuaeth celf!

Well done Carys, Aiden, Megan, Lila a Megan in the art competition!

Da iawn Medi-Haf, ti oedd ar genhinen hiraf ym mlwyddyn 2! Well done Medi-Haf, you had the longest leek in year 2!