Home Page

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

Cystadleuaeth Canu Blwyddyn 1 - Enfys yn y Ffenest 

Year 1 Singing Competition - Enfys yn y Ffenest

Tîm Glas / Blue Team

Still image for this video
Cystadleuaeth Canu Blwyddyn 1 / Singing Competition Year 1

Tîm Melyn / Yellow Team

Still image for this video
Cystadleuaeth Canu Blwyddyn 1 / Singing Competition Year 1

Tîm Gwyrdd / Green Team

Still image for this video
Cystadleuaeth Canu Blwyddyn 1 / Singing Competition Year 1

Tîm Coch / Red Team

Still image for this video
Cystadleuaeth Canu Blwyddyn 1 / Singing Competition Year 1

Cystadleuaeth Llawysgrifen Blwyddyn 1 / Handwriting Competition Year 1

Cystadleuaeth Celf Blwyddyn 1 / Art Competition Year 1