Home Page

Eisteddfod Ysgol 2019

Cystadleuaeth Gwaith Celf 
Cystadleuaeth Llawysgrifen
Cystadleuaeth Canu

1C453A65-B3B6-47E0-A2EB-FFD48664BB0D.MOV

Still image for this video

B3CFC1A6-1CC7-4FB9-9B9B-7EC7901AEB3C.MOV

Still image for this video

12CFAF1F-F30D-47FF-AFFD-32B343F86B83.MOV

Still image for this video

32CBA732-E3CF-4838-BB69-79CCD328995D.MOV

Still image for this video
Cystadleuaeth Llefaru

C4EEAFB5-DBD3-4AD9-84B9-4DCBFB995DDF.MOV

Still image for this video

CE066FC9-966F-430C-A4C3-63E75E9E0016.MOV

Still image for this video

47D9AF20-D1B4-4306-A2E3-2CE258A58E53.MOV

Still image for this video

1A05C57C-A974-4A11-8E99-EFD284D7ACFC.MOV

Still image for this video

Seremoni Cadeirio

Llongyfarchiadau Steffan ar ennill y gadair!

Llongyfarchiadau i dim Dinefwr (Coch) am ennill yr Eisteddfod!