Home Page

Eisteddfod Ysgol 2018

Grŵp Llefaru

trim.FB552635-FBAB-4FA5-8E62-34942D934F3F.MOV

Still image for this video

trim.C1FD0B32-89EF-4841-9453-294FF57712F0.MOV

Still image for this video

trim.E92B6D07-9A2D-47A7-8435-99F2919DFF7F.MOV

Still image for this video

trim.0610C12C-BBFE-4646-B722-A1F62157FFCB.MOV

Still image for this video
Grŵp Canu

trim.5082D22A-CC15-4575-8A60-72CDD5DFBA7C.MOV

Still image for this video

trim.F3389D63-D6F0-4B14-93F8-9D3473EDE782.MOV

Still image for this video

trim.0134F7AE-1D68-452D-97CD-62B56F40AC29.MOV

Still image for this video

trim.BA17F931-8599-4177-8B23-DFEDFB5A5567.MOV

Still image for this video
Cystadleuaeth Gwaith Celf
Cystadleuaeth Llawysgrifen
Llongyfarchiadau Angharad Fflur ar ennill y gadair!
Llongyfarchiadau i'r Tim Coch am ennill yr Eisteddfod!
Dyma ni yn canu 'Hen wlad fy Nhadau' i orffen yr Eisteddfod!

trim.D5C109AC-2059-4CC1-94A0-0C44E68DA279.MOV

Still image for this video