Home Page

Eisteddfod Ysgol 2017

Cystadleuaeth Cenhinen Hiraf

Cystadleuaeth Llawysgrifen. Da iawn!

Cystadleuaeth Celf. Gwych!

Cystadleuaeth Llefaru

Tim Glas

Still image for this video

Tim Gwyrdd

Still image for this video

Tim Melyn

Still image for this video

Tim Coch

Still image for this video
Cystadleuaeth Canu 

Tim Glas

Still image for this video

Tim Gwyrdd

Still image for this video

Tim Melyn

Still image for this video

Tim Coch

Still image for this video
Seremoni Cadeirio

Llongyfarchiadau Abigail!

Still image for this video

Llongyfarchiadau! Dyma'r canlyniadau- 

1af - Dinefwr(Coch)

2il - Cennen (Melyn)

3ydd - Aman(Gwyrdd)

4ydd - Dryslwyn(Glas)